52 veckor, 7 bilder per vecka. 
Nytt tema varje vecka.
Material publiceras i början av följande vecka.

Vecka 1: Broar

  • Fyrishovsspången
Gångbron vid Fyrishov förbinder parkeringen väster om ån med själva anläggningen på åns östra sida. 
Bilden tagen med bländare 6,3 och 2 sekunder exponering, mätt på skuggpartiet vid östra brofästet och placerat med 2 steg underexponering jämfört med mätaren

  • Fyrisspången
Gångbron vid Fyrisskolan byggdes för att eleverna snabbt skulle kunna ta sig över ån till de klassrum som låg i Hästens skofabriks gamla lokaler. I bakgrunden skymtar järnvägsbron där salabanan går över ån.
Bilden tagen med bländare 6,3 och 6 sekunder exponering, mätt på spjälverket i broräcket och placerat 3 steg underexponerat.

  • Eddaspången
Bron har sitt namn efter kvarteret Edda, som ligger intill.
Bilden tagen med bländare 6,3 och 1/250 sekund exponering, mätt centrumvägt med -2/3 steg exponeringskompensation

  • Haglunds bro
Haglunds bro på Skolgatan byggdes för donerade pengar från bankmannen August Haglund.
Bilden är gjord med HDR-teknik och bländare 6,3 

  • Jernbron
Den första järnbron som byggdes för biltrafik i Sverige, numera endast gång- och cykelbro.
Bilden är gjord med HDR-teknik och bländare 22

  • Dombron
Bron har fått sitt namn efter att den ligger närmast domkyrkan, men byggdes i samband med att man byggde Akademikvarnen på 1760-talet.
Bilden är gjord med HDR-teknik och bländare 6,3 

  • Västgötaspången
Namnet kommer från läget, intill Västgöta nation.
Bilden är gjord med HDR-teknik och bländare 6,3